Χρηματοκιβώτια
Χρηματοκιβώτια

Χρηματοκιβώτια


Υποκατηγορίες

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Αυτή η κατηγορία χρηματοκιβωτίων, ανήκει στην σχετικά χαμηλής θωράκισης χρηματοκιβωτίων, λόγο των μειωμένων αναγκών που συνήθων απαιτούνται. Κατά επέκταση και το κοστολόγιο είναι αρκετά μειωμένο.

Πολλές φορές αυτού του τύπου τα χρηματοκιβώτια χρησιμοποιούνται και ως χρηματοκιβώτια οικίας, αλλά η ευθύνη βαραίνει καθαρά τον ιδιοκτήτη.

Να υπογραμμίσουμε ότι ως τοποθέτηση η ιδανικότερη θέση είναι όταν τουλάχιστον η μία πλευρά του χρηματοκιβωτίου βιδώνει πάνω σε μπετό (κολόνα ή δάπεδο) με ειδικά μεταλλικά ούπα.

Επίσης σε κάθε χρηματοκιβώτιο, κάνουμε ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας

Προβολή άρθρων...
ΟΙΚΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΙΚΙΑΣ - ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Τα οικίας – γραφείων είναι μια μεσαία κατηγορία με σεβαστή θωράκιση. Σε κάθε περίπτωση, συνιστούμε κάθε χρηματοκιβώτιο να είναι μέσα σε φυλασσόμενο χώρο, είτε από σύστημα συναγερμού ή άλλο μέσω ειδοποίησης σε περίπτωση προσπάθεια παραβίασης.

Να υπογραμμίσουμε ότι ως τοποθέτηση η ιδανικότερη θέση είναι όταν τουλάχιστον η μία πλευρά του χρηματοκιβωτίου βιδώνει πάνω σε μπετό (κολόνα ή δάπεδο) με ειδικά μεταλλικά ούπα.

Επίσης σε κάθε χρηματοκιβώτιο, κάνουμε ΔΩΡΕΑΝ εγκατάσταση στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκίδας

Προβολή άρθρων...
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

Τα επαγγελματικά χρηματοκιβώτια απευθύνονται κυρίως σε εργοστάσια, χρυσοχοεία, τράπεζες και γενικότερα σε κάθε κατάσταση που το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας είναι υψηλό.

Η μεταφορά τους γίνεται από ειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο συνεργαζόμενο με την εταιρία μας γραφείο, για την πλήρη εχεμύθεια.

Προβολή άρθρων...

Like Us

 

Είσοδος Χρήστη Είσοδος Εγγεγραμμένων Μελών