Καταμετρητές
Καταμετρητές

Καταμετρητές (1)


Πέμπτη, 30 Αύγουστος 2012 21:04

Καταμετριτές

Γράφτηκε από

 

 

DP -6100E
Οθόνες χειριστή και πελάτη ( 3 και 4 στοιχείων )
3 έλεγχοι (UV-MG-IR)
UV: Έλεγχος ποιότητας χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας.
MG: Έλεγχος εκτύπωσης μαγνητικής μελάνης.
IR: Έλεγχος ανίχνευσης υπέρυθρης μελάνης.
Ταχύτητα: 1.000 χαρ/τα το λεπτό.
Χοάνη υποδοχής: 200 χαρ/τα
Μερική και ολική καταμέτρηση, καταμετρά οποιοδήποτε είδος χαρτονομίσματος
Ανιχνεύει EURO
Διαστάσεις: 260 Χ 304 Χ 193 mm
Βάρος 7,15Kg

 

DP-6308E/MI
ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Καταμετρητής αξίας
Πολλαπλοί έλεγχοι γνησιότητας
Περιστρεφόμενη οθόνη LCD
Έλεγχοι (UV.IR,MT MG)
UV: Έλεγχος ποιότητας χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας.
IR: Έλεγχος ανίχνευσης υπέρυθρης μελάνης.
ΜΤ: Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, νέας τεχνολογίας που ελέγχει     την αγωγιμότητα της μεταλλικήςταινίας.
MG: Έλεγχος, εκτύπωσης με ανιχνευτή μαγνητικής μελάνης.
Εμφάνιση των καταμετρημένων χαρτονομισμάτων και της συνολικής αξίας
Δυνατότητα εκτύπωσης της καταμέτρησης
Ταχύτητα 1.000 χαρτονομίσματα/λεπτό.
Χοάνη εισόδου/εξόδου 250 χαρτονομισμάτων
Δυνατότητα προεπιλογής 1-9999
Εντοπίζει & ειδοποιεί για πιθανές βλάβες (διπλά, κομμένα, μισά,διαφορετικού μεγέθους)
Ανιχνεύει EURO / USD
Διαστάσεις 285Χ236Χ170mm
Βάρος 6,2Kg

 

DP-7000E/3D
ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΕΛΕΓΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
• Καταμέτρηση αξίας & ακριβής υποδιαίρεσης
• Πίνακας ελέγχου αφής
• Ανιχνεύει EURO
• Σταματά και ειδοποιεί για πιθανές βλάβες (διπλά, κομμένα, μισά,διαφορετικού μεγέθους)
• Δυνατότητα προεπιλογής 1-9999
• Έλεγχοι (UV, IR, MT, MG)
o UV: Έλεγχος ποιότητας χαρτιού μέσω λάμπας υπεριώδους ακτινοβολίας.
o IR: Έλεγχος ανίχνευσης υπέρυθρης μελάνης.
o MT: Έλεγχος γνησιότητας μεταλλικής ταινίας, νέας τεχνολογίας που ελέγχει την αγωγιμότητα της μεταλλικής ταινίας.
o MG: Έλεγχος εκτύπωσης με ανιχνευτή μαγνητικής μελάνης
• Ταχύτητα καταμέτρησης: 800,1200, 1500 χαρτονομίσματα/λεπτό
• Χοάνη εισόδου: 300 χαρτονομίσματα
• Χοάνη εξόδου: 250 χαρτονομίσματα
• Διαστάσεις: 235Χ290Χ195mm
• Βάρος: 6,7Kg

Like Us

 

Είσοδος Χρήστη Είσοδος Εγγεγραμμένων Μελών