Έγχρωμα Α3
Έγχρωμα Α3

Έγχρωμα Α3 (1)


Παρασκευή, 06 Ιούλιος 2012 15:25

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α3

Γράφτηκε από

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΕΓΧΡΩΜΑ Α3

d-Color MF 2001 / 2501

Δικτυακό ψηφιακό φωτ/ικο Α3 20/25 αντιγράφων/λεπτό με standard έγχρωμο scanner
& printer & Dublex & ADF & Job Separator


 • Ταχύτητα 20/25 Σελίδες/λεπτό
 • Ανάλυση: 600χ600 dpi (Scan and copy)
 • Προθέρμανση σε 50”Πρώτο αντίγραφο σε 15,6”
 • Τροφοδοσία από : 1 κασέτα 500 φύλλων ΜΑΧ 1600 & By-pass
 • Πρωτότυπα/αντίγραφα: Μέγιστο Α3 Ελάχιστο Α6
 • Σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις: ΖΟΟΜ 25% έως 400%
 • Φωτισμός: Αυτόματος, χειροκίνητος, photo
 • Από 1 έως 999 συνεχόμενα αντίγραφα
 • Μνήμη: 1GB(MAX 2GB)

 

Color Copia MF 220

-Δικτυακός & Local Scanner full Color με driver TWAIN.
-Ανάλυση 200‐300‐400‐600 dpi, 256 τόνοι του γκρι, 22 έγχρωμες και B/W σαρώσεις/λεπτό
-Scan to e‐mail, scan to Box, Scan to FTP, scan to SMB, Network Twain (via EthernetTCP/IP)
-Windows NT4.0 SP6/2000/XP/VISTA, Mac OS X 10.4 or later.

 • Ταχύτητα: 22 έγχρωμα & ασπρόμαυρα αντίγραφα το λεπτό.
 • Πρωτότυπα/Αντίγραφα: Μέγιστο Α3 Ελάχιστο Α6
 • Τροφοδοσία από 2 κασέτες 500 φύλλων
 • Βάρη χαρτιού από 60 έως 256 gr/m2,
 • Standard 1150 φύλλα
 • (Με δυνατότητα μέχρι 3.650 φύλλα )για βάρη χαρτιού από 60 έως 256 gr/m2
 • Bypass 150 φύλλων για βάρη χαρτιού από 60 έως 271 gr/m2.
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ.
 • Σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις: Zoom 25% έως 400%
 • Φωτισμός: Αυτόματος, χειροκίνητος
 • Προθέρμανση σε:
 • B/W 27”
 • Color 45”
 • Πρώτο αντίγραφο σε:
 • B/W 7,5 δ'λεπτα
 • Color 11,7 δ`λεπτα
 • Aνάλυση: 600 x 600 Copy & Print 1800 x 600
 • Από 1 έως 9.999 συνεχόμενα αντίγραφα
 • Μνήμη Ram: 2GB & Σκληρός Δίσκος 250GB

Color Copia MF 280

-Δικτυακός & Local Scanner full Color με driver TWAIN.
-Ανάλυση 200‐300‐400‐600 dpi, 256 τόνοι του γκρι, 22 έγχρωμες και B/W σαρώσεις/λεπτό
-Scan to e‐mail, scan to Box, Scan to FTP, scan to SMB, Network Twain (via EthernetTCP/IP)
-Windows NT4.0 SP6/2000/XP/VISTA, Mac OS X 10.4 or later.

 • Ταχύτητα: 28 έγχρωμα & ασπρόμαυρα αντίγραφα το λεπτό.
 • Πρωτότυπα/Αντίγραφα: Μέγιστο Α3 Ελάχιστο Α6
 • Τροφοδοσία από 2 κασέτες 500 φύλλων
 • Βάρη χαρτιού από 60 έως 256 gr/m2,
 • Standard 1150 φύλλα
 • (Με δυνατότητα μέχρι 3.650 φύλλα )για βάρη χαρτιού από 60 έως 256 gr/m2
 • Bypass 150 φύλλων για βάρη χαρτιού από 60 έως 271 gr/m2.
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ.
 • Σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις: Zoom 25% έως 400%
 • Φωτισμός: Αυτόματος, χειροκίνητος
 • Προθέρμανση σε:
 • B/W 27”
 • Color 45”
 • Πρώτο αντίγραφο σε:
 • B/W 7,5 δ'λεπτα
 • Color 11,7 δ`λεπτα
 • Aνάλυση: 600 x 600 Copy & Print 1800 x 600
 • Από 1 έως 9.999 συνεχόμενα αντίγραφα
 • Μνήμη Ram: 2GB & Σκληρός Δίσκος 250GB
Color Copia MF 360

-Δικτυακός & Local Scanner full Color με driver TWAIN.
-Ανάλυση 200‐300‐400‐600 dpi, 256 τόνοι του γκρι, 22 έγχρωμες και B/W σαρώσεις/λεπτό
-Scan to e‐mail, scan to Box, Scan to FTP, scan to SMB, Network Twain (via EthernetTCP/IP)
-Windows NT4.0 SP6/2000/XP/VISTA, Mac OS X 10.4 or later.

 • Ταχύτητα: 36 έγχρωμα & ασπρόμαυρα αντίγραφα το λεπτό.
 • Πρωτότυπα/Αντίγραφα: Μέγιστο Α3 Ελάχιστο Α6
 • Τροφοδοσία από 2 κασέτες 500 φύλλων
 • Βάρη χαρτιού από 60 έως 256 gr/m2,
 • Standard 1150 φύλλα
 • (Με δυνατότητα μέχρι 3.650 φύλλα )για βάρη χαρτιού από 60 έως 256 gr/m2
 • Bypass 150 φύλλων για βάρη χαρτιού από 60 έως 271 gr/m2.
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ.
 • Σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις: Zoom 25% έως 400%
 • Φωτισμός: Αυτόματος, χειροκίνητος
 • Προθέρμανση σε:
 • B/W 27”
 • Color 45”
 • Πρώτο αντίγραφο σε:
 • B/W 7,5 δ'λεπτα
 • Color 11,7 δ`λεπτα
 • Aνάλυση: 600 x 600 Copy & Print 1800 x 600
 • Από 1 έως 9.999 συνεχόμενα αντίγραφα
 • Μνήμη Ram: 2GB & Σκληρός Δίσκος 250GB

Color Copia MF 451/551

Δικτυακός & Local Scanner full Color με driver TWAIN.
Ανάλυση200‐300‐400‐600 dpi, 256 τόνοιτουγκρι, 70έγχρωμες και B/Wσαρώσεις/λεπτό
Scan to e‐mail, scan to Box, Scan to FTP ,scan to SMB ,Network Twain (via EthernetTCP/IP)
Windows NT4.0 SP6/2000/XP/VISTA, Mac OS X 10.4 or later.

 

 • Ταχύτητα:
 • 45 έγχρωμα & ασπρόμαυρα A4 αντίγραφα το λεπτό.
 • 23 έγχρωμα & ασπρόμαυρα A3 αντίγραφα το λεπτό.
 • Πρωτότυπα/Αντίγραφα: Μέγιστο Α3 Ελάχιστο Α6
 • Τροφοδοσία από κασέτα 100 φύλλων
 • Βάρη χαρτιού από 60 έως 300 gr/m2,
 • Standard 3,650 φύλλα (6,650 φύλλα Optional)
 • Bypass 150 φύλλων για βάρη χαρτιού από 60 έως 300 gr/m2.
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ.
 • Σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις: Zoom 25% έως 400%
 • Φωτισμός: Αυτόματος, χειροκίνητος
 • Προθέρμανση σε:
 • B/W + Color 27’’
 • Πρώτο αντίγραφο σε:
 • B/W 5,5’’
 • Color 5,5’’
 • Aνάλυση: 600 x 600 Copy & Print 1800 x 600
 • Από 1 έως 999 συνεχόμενα αντίγραφα
 • Μνήμη Ram: 2GB & Σκληρός Δίσκος 250GB
 • Διαστάσεις: 650 x 879 x 1.155 mm
 • Βάρος: 221 Kg

 

Color Copia MF 651

Δικτυακός & Local Scanner full Color με driver TWAIN.
Ανάλυση 200‐300‐400‐600 dpi, 256 τόνοι του γκρι, 70 έγχρωμες και B/W σαρώσεις/λεπτό
Scan to e‐mail, scan to Box, Scan to FTP ,scan to SMB ,Network Twain (via Ethernet TCP/IP)
Windows NT4.0 SP6/2000/XP/VISTA, Mac OS X 10.4 or later.

 

 • Ταχύτητα:
 • 50 έγχρωμα & ασπρόμαυρα A4 αντίγραφα το λεπτό.
 • 28 έγχρωμα & ασπρόμαυρα A3 αντίγραφα το λεπτό.
 • Πρωτότυπα/Αντίγραφα: Μέγιστο Α3 Ελάχιστο Α6
 • Τροφοδοσία από κασέτα 100 φύλλων
 • Βάρη χαρτιού από 60 έως 300 gr/m2,
 • Standard 3,650 φύλλα (6,650 φύλλα Optional)
 • Bypass 150 φύλλων για βάρη χαρτιού από 60 έως 300 gr/m2.
 • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ.
 • Σμικρύνσεις/μεγεθύνσεις: Zoom 25% έως 400%
 • Φωτισμός: Αυτόματος, χειροκίνητος
 • Προθέρμανση σε:
 •  B/W + Color 27’’
 • Πρώτο αντίγραφο σε:
 •  B/W 4,3’’
 •  Color 5,5’’
 • Aνάλυση: 600 x 600 Copy & Print 1800 x 600
 • Από 1 έως 999 συνεχόμενα αντίγραφα
 • Μνήμη Ram: 2GB & Σκληρός Δίσκος 250GB
 • Διαστάσεις: 650

 

Like Us

 

Είσοδος Χρήστη Είσοδος Εγγεγραμμένων Μελών